Porównaj (0 / 0)

Informacje prawne

Informacje prawne

Serwis online http://www.robert-thomas.pl jest świadczony przez:

Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG,
Hellerstr. 6, D-57290 Neunkirchen
Sitz der Gesellschaft: Neunkirchen

Amtsgericht Siegen HRA 4941
USt-IdNr.: DE 126576080
Persönlich haftende Gesellschafterin

Thomas Beteiligungs-GmbH
Hellerstr. 6
D-57290 Neunkirchen

Geschäftsführer: Paul Gerhard Thomas
Sitz der Gesellschaft: Neunkirchen
Amtsgericht Siegen HRA 5582

Informacje prawne

Cieszymy się z Państwa wizyty w naszej witrynie internetowej oraz z zainteresowania naszymi usługami i produktami. Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi korzystania z witryny internetowej Thomas.

Prawa autorskie

© Robert Thomas, Metall- and Elektrowerke GmbH & CO. Kg, treści i struktura, a także znaki towarowe (zarejestrowane znaki towarowe), logotypy, zdjęcia, diagramy, teksty, wykresy, dźwięki, animacje i filmy oraz ich rozmieszczenie na stronie internetowej THOMAS są chronione prawem autorskim. Wszelkie użycie jest niedozwolone bez wyraźnej pisemnej zgody właścicieli praw. Dotyczy to w szczególności duplikacji, tłumaczeń, mikrofilmów i przetwarzania w systemach elektronicznych.

Zawartość

Witrynę internetową THOMAS i jej zawartość przygotowano z największą możliwą starannością. Robert Thomas, Metall- and Elektrowerke GmbH & CO. Kg nie udziela jednak gwarancji aktualności, poprawności i kompletności informacji udostępnionych na witrynie internetowej. Robert Thomas, Metall- and Elektrowerke GmbH & CO. Kg nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z witryny internetowej o ile nie wynikają z czynu rozmyślnego lub rażącego niedbalstwa. Robert Thomas, Metall- and Elektrowerke GmbH & CO. Kg zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w udostępnianych informacjach bez wcześniejszego powiadomienia. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za treści witryn internetowych, do których można przejść za pośrednictwem hiperłączy znajdujących się w witrynie internetowej Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG. Odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie operator tych witryn.

Witryna internetowa THOMAS może zawierać zarówno materiały własne, jak i dodatkowe ilustracje wykorzystujące zasoby banków zdjęć, do których nabyto prawo na warunkach tychże dostawców: istockphoto.com, gettyimages.com, stock.adobe.com, fotolia.com, depositphotos.com

 

Dane

Wszelkie dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Robert Thomas, Metall- and Elektrowerke GmbH & CO. Kg w związku z witryną internetową są przechowywane, przetwarzane i używane wyłącznie we wskazanym celu. Robert Thomas, Metall- and Elektrowerke GmbH & CO. Kg zapewnia, że wszelkie dane osobowe są traktowane jak informacje poufne.

Wykorzystanie Google Analytics

Witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować, jak użytkownicy korzystają ze strony. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w USA. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na witrynie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies poprzez wybranie odpowiedniego ustawienia w przeglądarce, należy jednak pamiętać, że po zablokowaniu plików cookies może być niemożliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności niniejszej witryny. Korzystając z niniejszej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o tobie przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej.

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Właścicielem tej strony internetowej jest firma Robert Thoma Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, Hellerstraße 6, 57290 Neunkirchen. Bliższe informacje na temat właściciela można znaleźć w naszym dokumencie Informacje Prawne

Z reguły korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach internetowych pobierane są dane osobowe (np. formularze kontaktowe), to odbywa się do dobrowolnie.
Wszystkie dane osobowe zgromadzone na stronie internetowej Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG są przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w podanym celu. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG zapewnia, że wszystkie zgromadzone dane osobowe są traktowane jako informacje poufne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dane osobowe użytkowników naszej strony nie są wykorzystywane w celach handlowych.

Polityka prywatności (plików cookies)

Aby wizyta na naszej stronie internetowej była atrakcyjna oraz w celu umożliwienia korzystania z określonych funkcji, korzystamy na naszych stronach z tzw. plików cookies. Chodzi tutaj o małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookies po zakończeniu korzystania z przeglądarki internetowej, a więc po zamknięciu przeglądarki internetowej są kasowane (tzw. sesyjne pliki cookies).

Inne pliki cookies pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika końcowego przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej (stałe pliki cookies). Użytkownik końcowy może tak ustawić swoją przeglądarkę internetową, że otrzymuje on informację o stosowaniu plików cookies i w pojedynczych przypadkach może decydować o ich przyjęciu albo też wykluczyć ich stosowanie. W przypadku niewyrażenia zgody na pliki cookies funkcjonowanie naszej strony internetowej może być ograniczone.

Pliki dzienników serwerów

Operator stron internetowych automatycznie pobiera i zapisuje informacje w tzw. plikach dzienników serwerów, które przeglądarka użytkownika końcowego przesyła do nas w trybie automatycznym.

Są to:

  • typ przeglądarki i informacje o przeglądarce
  • adres URL
  • nazwa hosta urządzenia końcowego
  • informacje o systemie operacyjnym
  • godzina zapytania skierowanego do serwera

Tych danych nie można przyporządkować do żadnej konkretnej osoby. Połączenie tych danych z danymi z innego źródła nie jest przez nas przeprowadzane, dzięki czemu zidentyfikowanie osoby użytkownika z naszej strony nie jest możliwe.
Zastrzegamy sobie jednak prawo przeprowadzenia kontroli danych, jeżeli będziemy posiadać konkretne podejrzenia o niezgodnym z prawem korzystaniu z naszej strony internetowej.

Zagnieżdżone treści

YouTube

Na naszej stronie można znaleźć tzw. Plug-Ins zarządzanej przez Google strony YouTube. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Klikając i wchodząc na video ze strony YouTube (połączenie z naszą stronę internetową), dane są automatycznie przekazywane do YouTube. Bliższe informacje o postępowaniu firmy Google i jej przedsiębiorstw zależnych z danymi użytkowników można uzyskać klikając na poniższy link: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Media społecznościowe

W celach reklamowych i marketingowych na naszych stronach internetowych znajdują się linki do sieci społecznościowych, jak np. Facebook. Zwracamy szczególną uwagę na to, że klikając na Plug-Ins użytkownik zmienia stronę internetową i operatora, a tam obowiązują jego przepisy o ochronie danych. Przy czym następuje przeniesienie danych do krajów trzecich (np. USA). Bliższe informacje na ten temat znajdują się pod linkiem o deklaracji o ochronie danych pojedynczych oferentów.

Facebook
https://pl-pl.facebook.com/policy

Instagram
https://help.instagram.com/519522125107875/

Formularz kontaktowy

Wykorzystujemy przekazane przez użytkownika dane wyłącznie w podanym celu, w tym przypadku w celu nawiązania kontaktu. Te dane są u nas przechowywane i w krótkim czasie kasowane lub blokowane, o ile nie jest konieczne ich dalsze przechowywanie. Korzystając z naszego formularza kontaktowego użytkownik wyraża zgodę na długoterminowe przechowywanie danych, o ile istnieje ku temu uzasadniona przyczyna. Taką przyczyną może być na przykład świadczenie usług serwisowych wobec użytkownika końcowego.
Dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba, że jest to konieczne w celu realizacji usługi.
Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.
Zgoda jest dobrowolna i można ją w przyszłości w każdej chwili wycofać w formie pisemnej.

Prawo do informacji, skasowania i zablokowania

Zgodnie z art.15 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) użytkownik ma w każdej chwili prawo do informacji, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeżeli tak jest, użytkownik ma prawo do uzyskania informacji zgodnie z art.15 ust.1 pkt. a) do h) i art.15 ust.2 RODO.
Informacje na ten temat można skierować na adres datenschutz@robert-thomas.de.

Zgodnie z art.16 RODO użytkownik posiada prawo do zażądania korekty nieprawdziwych danych na temat swojej osoby. Tak samo jak użytkownikowi przysługuje zgodnie z art.17 ust.1 i ust.2 RODO prawo do „bycia zapomnianym”, a co za tym idzie do skasowania jego danych, chyba, że występują przyczyny wg art.17 ust.3 RODO, które tego nie dopuszczają.

Odwołanie zgody na maile reklamowe

Niniejszym zabronione jest przesyłanie reklamy na podane w impressum dane kontaktowe, chyba, że użytkownik w wyraźny sposób tego zażąda. Te dane kontaktowe służą spełnianiu obowiązku informowania przez operatora strony internetowej zgodnie z TMG (ustawa o mediach elektronicznych).
W przypadku niezamówionego przesyłania reklamy, np. w formie spamów, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Wykorzystanie Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy stron internetowych Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. "cookies", pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Uzyskane dzięki plikom cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika z tej strony internetowej (łącznie z jego adresem IP) przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje w celu dokonania oceny korzystania ze strony internetowej, aby tworzyć raporty o aktywności w Internecie dla operatora strony internetowej oraz realizacji dalszych związanych z korzystaniem ze strony internetowej usług. Google przesyła te informacje również do osób trzecich, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami oraz, jeżeli osoby trzecie przetwarzają dane na zlecenie firmy Google. Google nie łączy w żadnym przypadku adresu IP z innymi danym w Google. Można zablokować instalację plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w wyżej opisany sposób i w wyżej wymienionym celu.

Kontakt / Jednostka odpowiedzialna

W przypadku pytań o ochronę danych, nasz pełnomocnik ds. ochrony danych jest dostępny pod adresem mailowym datenschutz@robert-thomas.de
Jednostka odpowiedzialna to przedsiębiorstwo Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG.